รัฐบาลออสเตรียแถลงวันนี้ว่า ออสเตรียและเยอรมนีเตรียมจะเปิดพรมแดนระหว่างกันอีกครั้งในกลางเดือนมิถุนายน หลังจากปิดไป 2 เดือนท่ามกลางการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวออสเตรียเปิดเผยผ่านสถานีวิทยุว่า นับจากวันที่ 15 มิถุนายนเป็นต้นไป จะมีการเปิดพรมแดนระหว่างออสเตรียและเยอรมนีอีกครั้ง และการผ่อนคลายข้อจำกัดในการเดินทางข้ามพรมแดนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมเป็นต้นไป เพื่ออนุญาตให้มีการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจและเยี่ยมเยียนครอบครัวได้ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีของประเทศทั้งสองได้เห็นพ้องให้มีการเปิดพรมแดนระหว่างกันอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังจากพิจารณาว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสได้แล้วและเป็นประเทศแรกในยุโรปที่เริ่มยกเลิกมาตรการเพื่อสกัดการระบาดของไวรัส

รัฐบาลออสเตรียยังมีแผนที่จะตรวจสอบความคืบหน้าในการยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางทั้งไปและกลับจากประเทศอื่นๆ ที่มีพรมแดนติดต่อกัน ทั้งสวิตเซอร์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และประเทศทางตะวันออก