Category: news

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้พบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงและตัวแทนของชาวประมงก่อนหน้าวันที่ 30 มกราคมของประเทศไทยที่จะกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ให้สัตยาบันอนุสัญญา C188 ในการทำประมง ผู้แทนจาก 22 จังหวัดชายฝั่งได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลเอกอดุลย์แสงสิงแก้วเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อทบทวนกฎหมายและหารือ

Read more